.

โรงพยาบาลควนเนียงเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โรงพยาบาลควนเนียง

1 หมู่ 10 ตำบลรัตภูมิ
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

WEBSITE

www.knhos.com

PHONE

074-386646-7