.

โรงพยาบาลควนเนียงเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

Contact Us

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 10 ถ.ยนตรการกำธร ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
เบอร์โทร : 074-386646-7 , 887-921488 , 864-881618 , 887-921487
Fax : 074-386646
website : www.knhos.com