แหล่งให้กู้เงินง่ายผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมาย การสมัครบัตรกดเงินสดรวมไปถึงการกู้เงินธนาคารผ่านสินเชื่ออนุมัติง่าย 2022 – www.knhos.com

ธนาคาร
อย่างแหล่งเงินกู้

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

  ฐานรายได้ - ต้องมีรายได้ประจำ

  อายุ - 20 ปีขึ้นไป

  วงเงิน - ขึ้นอยู่กับประเภทรถ

  ดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  บัตรกดเงินสดออมสิน 7000 ออนไลน์

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 7,000 บาทขึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 20-60 ปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 30,000 บาท

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 28% ต่อปี

  บัตรกดเงินสดกสิกร

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี

  รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

  วงเงิน - วงเงินสูง 100% ของราคาประเมิน

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 20.03% ต่อปี

  รีไฟแนนซ์รถยนต์กรุงศรี

  ฐานรายได้ - ไม่จำกัดรายได้

  อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

  วงเงิน - วงเงินสูง 100% ของราคาประเมิน

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 27.69% ต่อปี

  สมัครบัตรกดเงินสดอิออน

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 1,000,000 บาท

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี


  ก่อนที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทราบถึงการกู้เงินง่ายทั้งสินเชื่อกู้ง่าย,การกู้เงินด่วนธนาคาร, การกู้เงินผ่านแอพ หรือแอพกู้เงินง่าย, การกู้ด่วนกู้เงินฉุกเฉิน หรือแม้กระทั่งธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด หรือขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด ขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจถึงคำศัพ?สำคัญของการกู้เงินง่าย นั้นก็คือ การกู้เงินนั่นเอง โดยการกู้เงินนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้

  การกู้เงิน คืออะไร?

  การกู้เงินง่ายล้วนมีพื้นฐานมาจากการกู้เงินซึ่งมีทั้งแบบกู้เงินด่วน กู้เงินฉุกเฉินและแบบไม่เร่งด่วน มาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้เงิน โดยเบื้องต้นจะอธิบายคำจำกัดความของการกู้เงินให้คุณผู้อ่านทุกท่านทราบเสียก่อน

  การกู้เงิน หรือการกู้ยืมเงิน หรือการต้องการกู้ด่วน กู้เงินฉุกเฉินล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่า “การยืม” โดยการยืมนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาที่ประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินจากบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร นั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการต้องการกู้ด่วน กู้เงินฉุกเฉินเป็นผู้ยืมนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร กำหนดในการกู้สินเชื่อผ่านง่าย 

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้เงินง่ายจากธนาคารจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อกู้ง่ายจากธนาคาร ซึ่งจะเป็นวิธีที่ได้เงินจริง โดยบางธนาคารอาจจะยอมปล่อยสินเชื่อกู้ง่ายในวงเงินสูงก็ได้ ซึ่งมีหลากหลายในปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ในปัจจุบัน โดยจะกล่าวถึงธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด ตลอดจนแอพกู้เงินง่ายนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้เงินง่ายนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยในปัจจุบันปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ได้มีการยืมเงินในรูปแบบของออนไลน์ หรือที่เรียกว่าการเงินผ่านแอพในรูปแบบของแอพกู้เงินง่ายได้เงินจริงเพิ่มเข้ามาในวิธีกู้เงินง่าย ซึ่งจะอธิบายให้ทราบภายหลัง 

  สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร?

  การกู้เงินง่าย หรือการกู้เงินผ่านง่ายเป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง กล่าวคือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทเงินพร้อมทั้งกำหนดปริมาณแก่ผู้ยืม โดยผู้ยืมได้ทำการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินประเภทเงินนี้ ในรูปแบบของประเภท ชนิดและปริมาณที่เหมือนกับตอนระบุในสัญญา สุดท้ายสัญญากู้ยืมเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยืมส่งมอบเงินคืนตามที่กำหนดในขั้นตอนของเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นกู้ธนาคาร ผู้ยืม หรือผู้กู้สินเชื่อธนาคารต้องศึกษาวิธีกู้เงินง่ายจากธนาคาร และขั้นตอนของการทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย และศึกษาว่าขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด รวมไปถึงธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด หรือที่เรียกว่าสินเชื่อกู้ง่ายอย่างละเอียดก่อนยื่นกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วน กู้เงินจากธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงินธนาคารแบบออนไลน์ หรือกู้เงินผ่านแอพ

  ดังนั้นแล้วสัญญากู้สินเชื่อกู้ง่ายจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร การกู้ยืมเงิน กู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วน หรือกู้เงินผ่านแอพนั้นจึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้กู้ยืม” กับ“ผู้ให้กู้ยืม” โดยผู้กู้ยืมได้ไปขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร หรือจากอีกบุคคลหนึ่ง หรือเรียกแทนได้ว่าผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมได้ตกลง หรือสัญญาว่าจะใช้เงินกู้ง่ายที่กู้ยืมมานั้นคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  สำหรับเรื่องดอกเบี้ย การกู้เงินง่ายสามารถกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมในสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ตามแต่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน โดยสัญญากู้เงินง่ายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินกู้ง่ายที่กู้ยืมอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งหากการกู้เงินง่ายจากสถาบันการเงิน และ/หรือจากธนาคารต้องศึกษาถึงดอกเบี้ยของการกู้สินเชื่อผ่านง่ายอย่างละเอียดจึงเป็นการตัดสินใจได้ว่าขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุดกู้เงินฉุกเฉินธนาคารไหนดี สินเชื่อผ่านง่ายของธนาคารไหนอนุมัติง่าย และธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงการกู้เงินง่ายจากอีกบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึงตลอดจนแนะนำให้รู้จักกับการกู้เงินง่ายจากธนาคารได้เงินจริงไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาคุณมารู้จักกับคำว่า เงินกู้ง่ายกันบ้าง

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วน โดยเรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินง่ายในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงินง่ายนั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ง่ายที่กู้มานั้น หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงินง่าย ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินกู้ง่ายที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินง่ายที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงินง่าย กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินง่ายสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้เงินง่าย ผู้กู้เงินฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้เงินง่าย หรือผู้ปล่อยสินเชื่อกู้ง่ายระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ ขั้นตอนของการกู้เงินง่ายเช่นกัน

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินง่าย ตลอดจนเงินกู้ง่ายแล้ว ประเภทของการกู้เงินง่ายมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ การกู้เงินง่ายจาดธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินง่ายแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินง่ายจากธนาคารมีเพดานของดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น การกู้เงินง่ายจากธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อกู้ง่ายของธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อกู้ง่ายของธนาคารนั่นเอง

  สิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินง่ายจากธนาคาร

  ถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะเริ่มต้นอยากไปกู้เงินง่ายกับธนาคารกันบ้างแล้ว แต่ช้าก่อนคุณควรจะทราบถึงสิ่งที่จำเป็นในก่อนการกู้เงินง่ายจากธนาคาร ซึ่งหากคุณต้องการ หรือจำเป็นจะต้องกู้สินเชื่อกู้ง่ายของธนาคาร สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่คุณต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของคุณเอง หลังจากนั้นคุณถึงจะเลือกชนิด และประเภทของสินเชื่อกู้ง่ายในแต่ละธนาคารให้เหมาะกับตัวของคุณเอง จากนั้นคุณควรจะทำความเข้าใจต่อวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนเงื่อนไขในการกู้สินเชื่อธนาคาร เพื่อสุดท้ายแล้วคุณสามารถพร้อมต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อของธนาคารตามที่ยื่นกู้เอาไว้ และเพื่อตามหาว่าขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด, ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด และกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วนธนาคารไหนดี เป็นต้น

  เอกสารที่ใช้สำหรับสินเชื่อกู้ง่าย กู้เงินง่ายจากธนาคาร

  เอกสารที่ใช้กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคารของแต่ละสถาบันการเงินแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร และอาจจะแตกต่างตามแต่ละประเภทของสินเชื่อผ่านง่ายเช่นกัน โดยเอกสารที่ใช้กู้เงินง่ายจากธนาคาร หรือเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อกู้ง่ายนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารประจำตัว, เอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  เอกสารประจำตัวที่ใช้กู้เงินง่ายจากธนาคาร

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และหรือ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
  4. สำเนาหลักฐานของผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลสกุล (ถ้ามี)
  5. หากเป็นนิติบุคคล อาจจะต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่ายจากธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย หรือสินเชื่อกู้ง่ายจากธนาคารสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ, เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) และเอกสารสำหรับนิติบุคคล

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน และ/หรือหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินเดือนจากนายจ้างของคุณ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร สำหรับผู้มีอาชีพอิสระประกอบด้วยสำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานสำหรับการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้าง, หากเป็นหมอ วิศวกร และผู้สอบบัญชี ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกอบกับบัญชีเงินฝาก พร้อมแสดงใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) ของบัญชีเงินฝากของคุณเอง หรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อยครึ่งปี และเอกสารสุดท้าย ได้แก่ หลักฐานรายได้ และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ ใบหุ้น, พันธบัตรของรัฐบาล และบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร สำหรับนิติบุคคลใช้เอกสารสำเนางบการเงินของปีล่าสุด และต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี,  สำเนาที่แสดงภาษีเงินได้ประจำปี, สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกัน และสุดท้าย คือ แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งสถานของประกอบการ ออฟฟิศของคุณนั่นเอง

  นอกจากนี้เอกสารสำหรับการกู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร ในแต่ละประเภทของสินเชื่ออาจแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นคุณควรจะศึกษา หรือหากสงสัยประการใดควรสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่อจากธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้การกู้สินเชื่อธนาคารอาจมีแบบฟอร์มส่วนอื่นแนบมาด้วย คุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะกรอกข้อมูล และลงนามในการยื่นกู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร โดยแบบฟอร์มอื่นๆ มีดังนี้

  1. เอกสารแบบคำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เนื่องจากเพื่อขอตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร เพื่อสำหรับการวิเคราะห์อนุมัติวงเงินสินเชื่อในการกู้เงินธนาคารอย่างเหมาะสมต่อไป
  2. เอกสารแบบคำขออนุญาตสำหรับให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้ให้สินเชื่อติดต่อกลับบมา ในการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น และ/หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น เป็นต้น โดยคุณมีสิทธิที่จะเลือกลงนามหรือไม่ก็ได้แล้วแต่คุณ
  3. เอกสารใบคำขอประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คำขอมี การทำบัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, บริการแจ้งเตือนข้อความ และ/หรือข้อความทางออนไลน์ เป็นต้น

  วิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินง่ายจากธนาคาร

  หลังจากที่เตรียมเอกสารในการกู้เงินง่ายจากธนาคาร คุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้ด่วน กู้ฉุกเฉินจากธนาคารแล้ว โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคารดังต่อไปนี้

  1. ทำประวัติของคุณให้ดี พร้อมก่อนที่จะทำการกู้ด่วนธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นประวัติชำระสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ ว่ามีการค้างชำระมั้ยหรืออย่างไร โดยธนาคารส่วนใหญ่จะหันไปใช้บริการของบริษัทเครดิตบูโรในการเช็ตประวัติของคุณนั่นเอง
  2. การเดินบัญชีสำหรับการกู้เงินธนาคาร หรือ Statement กล่าวคือ การทำรายการของธุรกรรมให้เงินมีการเข้า-ออกภายในบัญชีของคุณ เพื่อนำข้อมูลแสดงรายการเดินบัญชีไปยื่นสำหรับหลักฐานแสดงรายได้ของคุณในการกู้เงินแก่ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วนธนาคาร การยื่นกู้ขอสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคล
  3. การประเมินความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละงวด ในแต่ละเดือนของคุณ
  4. คุณควรเตรียมความพร้อมโดยการเป็นหนี้ที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุด หรือไม่เป็นหนี้เลยก่อนที่จะยื่นกู้เงินธนาคารก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง เพื่อที่จะไม่ส่งผลต่อวงเงินที่อนุมัติ
  5. เตรียมเอกสารในการยื่นกู้เงินธฯคารให้พร้อมทุกเอกสาร

  เคล็ดลับการกู้เงินง่ายจากธนาคาร

  เคล็ดลับการกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วนธนาคารให้ผ่านอนุมัติ ให้ได้เงินกู้ง่ายมี 4 เทคนิค ประกอบด้วย 

  1. การประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ ซึ่งคุณต้องวางแผนเตรียมเงินออมไว้ให้มากกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่คุณต้องการกู้ธนาคาร
  2. หลักฐานทางการเงินต้องพร้อม เพื่อแสดงให้ธนาคาร สถาบันทางการเงินเห็นว่าคุณมีความมั่นคงของรายได้ ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก, หลักฐานสลิปเงินเดือนและที่มาของรายได้  รวมไปถึงรายการเดินบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวอย่างปกติ เป็นต้น
  3. รักษาประวัติการชำระหนี้ของคุณให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอ 
  4. เคล็ดลับสุดท้าย ได้แก่ การศึกษาข้อกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติกู้สินเชื่อธนาคารประเภทต่างๆ

  ขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด

  ในปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ในปัจจุบันหลากหลายคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ลากยาวมา 3 ปีแล้ว ทำให้หลายต่อหลายคนจำเป็นที่จะต้องกู้ด่วน กู้เงินฉุกเฉินธนาคาร ซึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจประจำปีนี้ และตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายมีดังต่อไปนี้

  สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จากธนาคารกรุงไทย

  สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อว่า สินเชื่อกรุงไทย Smart Money โดยสินเชื่อกู้ง่ายชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลแบบอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสมกับเจ้าของ SME หรือร้านค้ารายย่อยทั่วไป และ/หรือเหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่สามารถหารายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้สินเชื่อกู้ง่ายนี้ต้องไม่มีประวัติไม่ดี ไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน และที่สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สินท้วมตัว สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยนี้ไม่ต้องอาศัยบุคคล และ/หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

  สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ธนาคารกรุงไทยมีวงกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ของผู้ยื่นกู้เงินง่าย โดยอยู่ในเกณฑ์วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อย วงเงินของสินเชื่อกู้ง่ายนี้จะได้รับไม่เกินห้าแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่เกิน 60 เดือน หรือ 5 ปีนั่นเอง

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ จากธนาคารออมสิน

  อีกหนึ่งตัวอย่างธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด ได้แก่ สินเชื่อจากธนาคารออมสินที่มีไว้เพื่อบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้า หรือผู้ที่ต้องการเงินก้อนหนึ่งสำหรับต่อยอดกิจการจากการกู้เงินธนาคารได้เงินจริงนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีงานทำ แต่มีหัวนักธุรกิจที่ต้องการจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นเอง ซึ่งบุคคลดังกล่าวแม้ว่าจะยังไม่มีเงินทุนก็สามารถยื่นกู้เงินง่าย สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจได้เหมือนกัน เพียงแต่ต้องอาศัยบุคคล หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ผ่านการให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือตัวย่อ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันจึงจะสามารถยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ ธนาคารออมสินมีวงกู้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่ต่ำกว่า 36 เดือน และไม่เกินสิบปีนั่นเอง

  ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

  หากพิจารณาถึงธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีประมาณ 7 สินเชื่อเงินสดที่จะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร วงเงินสูงสุดที่จะอนุมัติ ดอกเบี้ย รายได้ขั้นต่ำ
  KTC Proud วงเงินสูง 3 ล้านบาท ร้อยละ 0.93 ต่อเดือน ถึงร้อยละ 25 ต่อปี 12,000 บาท
  SCB Speedy Loan วงเงินสูง 5 ล้านบาท ร้อยละ 9.99 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  KBannk Xpress Loan วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 15 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด วงเงินสูง 5 แสนบาท ร้อยละ 25 ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท
  CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 11.99 ต่อปี 20,000 บาท
  TMB แคชทูโก วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 25 ต่อปี 20,000 บาท
  Citibank สินชื่อส่วนบุคคลซิตี้ วงเงินสูง 2 ล้านบาท ร้อยละ 13.99 – 23.99 ต่อปี 20,000 บาท

  จาดตารางด้านบน พบว่าสินเชื่อ SCB Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ และสินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการอนุมัติวงเงินสูงสุด และต่ำสุดตามลำดับ, สินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโก มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และ สินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน

  กู้เงินผ่านง่าย กู้เงินง่ายผ่านแอพออนไลน์

  สุดท้ายนี้โลกในปัจจุบันพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ของพวกเราได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลซึ่งหลากหลายสิ่ง หลากหลายสินค้า หลากหลายบริการ หลากหลายธุรกรรมสามารถกระทำได้บนโลกออนไลน์ โดยการกู้เงินง่ายผ่านแอพธนาคารก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายแห่งยุคพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) นี้เช่นกัน

  การกู้ด่วน กู้เงินผ่านแอพเงินกู้ถูกกฎหมาย การกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์ได้เงินจริงในปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินผ่านแอพ LINE BK, การกู้เงินผ่านแอพ Dolfin Money By KBank และการกู้เงินผ่านแอพสินเชื่อกู้ง่าย งเนกู้ง่าย Xpress Loan จาก K Plus ของธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น โดยแต่ละแอพกู้เงินง่ายที่มีบริการกู้เงินผ่านแอพทั้งจากแอพธนาคาร และแอพออนไลน์อื่นๆ มีรูปภาพประกอบดังนี้

  บล็อกและบท

  รู้จักกับ TOT แนะนำการสมัครเน็ต TOT รวมไปถึงการอัพเดทโปรโมชั่น TOT ในปี 2022 (ล่าสุด)

  ส่องบริการที่น่าสนใจจาก TOT ในปี 2022


  ส่องเงื่อนไขการสมัครบัตรคนจน 2565 และระยะเวลาโครงการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

  อัพเดทระยะเวลาโครงการสมัครบัตรคนจน 2565


  รีวิวบัตรเครดิตกสิกร pantip และส่องข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรเครดิตกสิกร

  แชร์ประสบการณ์ทำบัตรเครดิตกสิกร pantip กี่วันอนุมัติ?


  สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง? แนะนำสินเชื่อ ธกส ล่าสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก 2022

  สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน 2022