แหล่งให้กู้เงินง่ายผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมาย การสมัครบัตรกดเงินสดรวมไปถึงการกู้เงินธนาคารผ่านสินเชื่ออนุมัติง่าย 2023 – www.knhos.com

ธนาคาร
อย่างแหล่งเงินกู้

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

  ฐานรายได้ - มีเงินเดือนประจำ

  อายุ - 20 ปีขึ้นไป

  วงเงิน - วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 6.22% ต่อปี

  รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

  ฐานรายได้ - ต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

  อายุ - 20 ปีขึ้นไป

  วงเงิน - วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน

  ดอกเบี้ย - เริ่มต้น 3.49% ต่อปี(ในปีแรก)

  บัตรกดเงินสดออมสิน

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 20-60 ปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 1,500,000 บาท

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 28% ต่อปี

  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 7,000 บาทขึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 20-55 ปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี

  บัตรกดเงินสด A money

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 7,000 บาทขึ้ึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 20-60 ปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

  ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี

  Dolfin Money

  ฐานรายได้ - มีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

  อายุ - ตั้งแต่ 21-70 ปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

  ดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่ผ่อน

  refinance บ้าน

  ฐานรายได้ - ต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

  อายุ - 20 ปีขึ้นไป

  วงเงิน - วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน

  ดอกเบี้ย - เริ่มต้น 3.49% ต่อปี(ในปีแรก)


  ก่อนที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทราบถึงการกู้เงินง่ายทั้งสินเชื่อกู้ง่าย,การกู้เงินด่วนธนาคาร, การกู้เงินผ่านแอพ หรือแอพกู้เงินง่าย, การกู้ด่วนกู้เงินฉุกเฉิน หรือแม้กระทั่งธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด หรือขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด ขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจถึงคำศัพ?สำคัญของการกู้เงินง่าย นั้นก็คือ การกู้เงินนั่นเอง โดยการกู้เงินนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้

  การกู้เงิน คืออะไร?

  การกู้เงินง่ายล้วนมีพื้นฐานมาจากการกู้เงินซึ่งมีทั้งแบบกู้เงินด่วน กู้เงินฉุกเฉินและแบบไม่เร่งด่วน มาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้เงิน โดยเบื้องต้นจะอธิบายคำจำกัดความของการกู้เงินให้คุณผู้อ่านทุกท่านทราบเสียก่อน

  การกู้เงิน หรือการกู้ยืมเงิน หรือการต้องการกู้ด่วน กู้เงินฉุกเฉินล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่า “การยืม” โดยการยืมนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาที่ประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินจากบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร นั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการต้องการกู้ด่วน กู้เงินฉุกเฉินเป็นผู้ยืมนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร กำหนดในการกู้สินเชื่อผ่านง่าย 

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้เงินง่ายจากธนาคารจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อกู้ง่ายจากธนาคาร ซึ่งจะเป็นวิธีที่ได้เงินจริง โดยบางธนาคารอาจจะยอมปล่อยสินเชื่อกู้ง่ายในวงเงินสูงก็ได้ ซึ่งมีหลากหลายในปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ในปัจจุบัน โดยจะกล่าวถึงธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด ตลอดจนแอพกู้เงินง่ายนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้เงินง่ายนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยในปัจจุบันปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ได้มีการยืมเงินในรูปแบบของออนไลน์ หรือที่เรียกว่าการเงินผ่านแอพในรูปแบบของแอพกู้เงินง่ายได้เงินจริงเพิ่มเข้ามาในวิธีกู้เงินง่าย ซึ่งจะอธิบายให้ทราบภายหลัง 

  สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร?

  การกู้เงินง่าย หรือการกู้เงินผ่านง่ายเป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง กล่าวคือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทเงินพร้อมทั้งกำหนดปริมาณแก่ผู้ยืม โดยผู้ยืมได้ทำการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินประเภทเงินนี้ ในรูปแบบของประเภท ชนิดและปริมาณที่เหมือนกับตอนระบุในสัญญา สุดท้ายสัญญากู้ยืมเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยืมส่งมอบเงินคืนตามที่กำหนดในขั้นตอนของเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นกู้ธนาคาร ผู้ยืม หรือผู้กู้สินเชื่อธนาคารต้องศึกษาวิธีกู้เงินง่ายจากธนาคาร และขั้นตอนของการทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย และศึกษาว่าขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด รวมไปถึงธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด หรือที่เรียกว่าสินเชื่อกู้ง่ายอย่างละเอียดก่อนยื่นกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วน กู้เงินจากธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงินธนาคารแบบออนไลน์ หรือกู้เงินผ่านแอพ

  ดังนั้นแล้วสัญญากู้สินเชื่อกู้ง่ายจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร การกู้ยืมเงิน กู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วน หรือกู้เงินผ่านแอพนั้นจึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้กู้ยืม” กับ“ผู้ให้กู้ยืม” โดยผู้กู้ยืมได้ไปขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร หรือจากอีกบุคคลหนึ่ง หรือเรียกแทนได้ว่าผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมได้ตกลง หรือสัญญาว่าจะใช้เงินกู้ง่ายที่กู้ยืมมานั้นคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  สำหรับเรื่องดอกเบี้ย การกู้เงินง่ายสามารถกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมในสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ตามแต่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน โดยสัญญากู้เงินง่ายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินกู้ง่ายที่กู้ยืมอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งหากการกู้เงินง่ายจากสถาบันการเงิน และ/หรือจากธนาคารต้องศึกษาถึงดอกเบี้ยของการกู้สินเชื่อผ่านง่ายอย่างละเอียดจึงเป็นการตัดสินใจได้ว่าขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุดกู้เงินฉุกเฉินธนาคารไหนดี สินเชื่อผ่านง่ายของธนาคารไหนอนุมัติง่าย และธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงการกู้เงินง่ายจากอีกบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึงตลอดจนแนะนำให้รู้จักกับการกู้เงินง่ายจากธนาคารได้เงินจริงไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาคุณมารู้จักกับคำว่า เงินกู้ง่ายกันบ้าง

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วน โดยเรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินง่ายในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงินง่ายนั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ง่ายที่กู้มานั้น หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงินง่าย ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินกู้ง่ายที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินง่ายที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงินง่าย กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินง่ายสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้เงินง่าย ผู้กู้เงินฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้เงินง่าย หรือผู้ปล่อยสินเชื่อกู้ง่ายระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ ขั้นตอนของการกู้เงินง่ายเช่นกัน

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินง่าย ตลอดจนเงินกู้ง่ายแล้ว ประเภทของการกู้เงินง่ายมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ การกู้เงินง่ายจาดธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินง่ายแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินง่ายจากธนาคารมีเพดานของดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น การกู้เงินง่ายจากธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อกู้ง่ายของธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อกู้ง่ายของธนาคารนั่นเอง

  สิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินง่ายจากธนาคาร

  ถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะเริ่มต้นอยากไปกู้เงินง่ายกับธนาคารกันบ้างแล้ว แต่ช้าก่อนคุณควรจะทราบถึงสิ่งที่จำเป็นในก่อนการกู้เงินง่ายจากธนาคาร ซึ่งหากคุณต้องการ หรือจำเป็นจะต้องกู้สินเชื่อกู้ง่ายของธนาคาร สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่คุณต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของคุณเอง หลังจากนั้นคุณถึงจะเลือกชนิด และประเภทของสินเชื่อกู้ง่ายในแต่ละธนาคารให้เหมาะกับตัวของคุณเอง จากนั้นคุณควรจะทำความเข้าใจต่อวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนเงื่อนไขในการกู้สินเชื่อธนาคาร เพื่อสุดท้ายแล้วคุณสามารถพร้อมต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อของธนาคารตามที่ยื่นกู้เอาไว้ และเพื่อตามหาว่าขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด, ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด และกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วนธนาคารไหนดี เป็นต้น

  เอกสารที่ใช้สำหรับสินเชื่อกู้ง่าย กู้เงินง่ายจากธนาคาร

  เอกสารที่ใช้กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคารของแต่ละสถาบันการเงินแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร และอาจจะแตกต่างตามแต่ละประเภทของสินเชื่อผ่านง่ายเช่นกัน โดยเอกสารที่ใช้กู้เงินง่ายจากธนาคาร หรือเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อกู้ง่ายนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารประจำตัว, เอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  เอกสารประจำตัวที่ใช้กู้เงินง่ายจากธนาคาร

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และหรือ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
  4. สำเนาหลักฐานของผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลสกุล (ถ้ามี)
  5. หากเป็นนิติบุคคล อาจจะต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่ายจากธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย หรือสินเชื่อกู้ง่ายจากธนาคารสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ, เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) และเอกสารสำหรับนิติบุคคล

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน และ/หรือหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินเดือนจากนายจ้างของคุณ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร สำหรับผู้มีอาชีพอิสระประกอบด้วยสำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานสำหรับการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้าง, หากเป็นหมอ วิศวกร และผู้สอบบัญชี ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกอบกับบัญชีเงินฝาก พร้อมแสดงใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) ของบัญชีเงินฝากของคุณเอง หรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อยครึ่งปี และเอกสารสุดท้าย ได้แก่ หลักฐานรายได้ และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ ใบหุ้น, พันธบัตรของรัฐบาล และบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร สำหรับนิติบุคคลใช้เอกสารสำเนางบการเงินของปีล่าสุด และต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี,  สำเนาที่แสดงภาษีเงินได้ประจำปี, สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกัน และสุดท้าย คือ แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งสถานของประกอบการ ออฟฟิศของคุณนั่นเอง

  นอกจากนี้เอกสารสำหรับการกู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร ในแต่ละประเภทของสินเชื่ออาจแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นคุณควรจะศึกษา หรือหากสงสัยประการใดควรสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่อจากธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้การกู้สินเชื่อธนาคารอาจมีแบบฟอร์มส่วนอื่นแนบมาด้วย คุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะกรอกข้อมูล และลงนามในการยื่นกู้เงินง่าย กู้สินเชื่อผ่านง่ายจากธนาคาร โดยแบบฟอร์มอื่นๆ มีดังนี้

  1. เอกสารแบบคำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เนื่องจากเพื่อขอตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร เพื่อสำหรับการวิเคราะห์อนุมัติวงเงินสินเชื่อในการกู้เงินธนาคารอย่างเหมาะสมต่อไป
  2. เอกสารแบบคำขออนุญาตสำหรับให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้ให้สินเชื่อติดต่อกลับบมา ในการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น และ/หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น เป็นต้น โดยคุณมีสิทธิที่จะเลือกลงนามหรือไม่ก็ได้แล้วแต่คุณ
  3. เอกสารใบคำขอประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คำขอมี การทำบัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, บริการแจ้งเตือนข้อความ และ/หรือข้อความทางออนไลน์ เป็นต้น

  วิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินง่ายจากธนาคาร

  หลังจากที่เตรียมเอกสารในการกู้เงินง่ายจากธนาคาร คุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้ด่วน กู้ฉุกเฉินจากธนาคารแล้ว โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคารดังต่อไปนี้

  1. ทำประวัติของคุณให้ดี พร้อมก่อนที่จะทำการกู้ด่วนธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นประวัติชำระสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ ว่ามีการค้างชำระมั้ยหรืออย่างไร โดยธนาคารส่วนใหญ่จะหันไปใช้บริการของบริษัทเครดิตบูโรในการเช็ตประวัติของคุณนั่นเอง
  2. การเดินบัญชีสำหรับการกู้เงินธนาคาร หรือ Statement กล่าวคือ การทำรายการของธุรกรรมให้เงินมีการเข้า-ออกภายในบัญชีของคุณ เพื่อนำข้อมูลแสดงรายการเดินบัญชีไปยื่นสำหรับหลักฐานแสดงรายได้ของคุณในการกู้เงินแก่ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วนธนาคาร การยื่นกู้ขอสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคล
  3. การประเมินความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละงวด ในแต่ละเดือนของคุณ
  4. คุณควรเตรียมความพร้อมโดยการเป็นหนี้ที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุด หรือไม่เป็นหนี้เลยก่อนที่จะยื่นกู้เงินธนาคารก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง เพื่อที่จะไม่ส่งผลต่อวงเงินที่อนุมัติ
  5. เตรียมเอกสารในการยื่นกู้เงินธฯคารให้พร้อมทุกเอกสาร

  เคล็ดลับการกู้เงินง่ายจากธนาคาร

  เคล็ดลับการกู้เงินฉุกเฉิน กู้ด่วนธนาคารให้ผ่านอนุมัติ ให้ได้เงินกู้ง่ายมี 4 เทคนิค ประกอบด้วย 

  1. การประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ ซึ่งคุณต้องวางแผนเตรียมเงินออมไว้ให้มากกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่คุณต้องการกู้ธนาคาร
  2. หลักฐานทางการเงินต้องพร้อม เพื่อแสดงให้ธนาคาร สถาบันทางการเงินเห็นว่าคุณมีความมั่นคงของรายได้ ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก, หลักฐานสลิปเงินเดือนและที่มาของรายได้  รวมไปถึงรายการเดินบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวอย่างปกติ เป็นต้น
  3. รักษาประวัติการชำระหนี้ของคุณให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอ 
  4. เคล็ดลับสุดท้าย ได้แก่ การศึกษาข้อกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติกู้สินเชื่อธนาคารประเภทต่างๆ

  ขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด

  ในปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ในปัจจุบันหลากหลายคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ลากยาวมา 3 ปีแล้ว ทำให้หลายต่อหลายคนจำเป็นที่จะต้องกู้ด่วน กู้เงินฉุกเฉินธนาคาร ซึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจประจำปีนี้ และตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายมีดังต่อไปนี้

  สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จากธนาคารกรุงไทย

  สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อว่า สินเชื่อกรุงไทย Smart Money โดยสินเชื่อกู้ง่ายชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลแบบอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสมกับเจ้าของ SME หรือร้านค้ารายย่อยทั่วไป และ/หรือเหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่สามารถหารายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้สินเชื่อกู้ง่ายนี้ต้องไม่มีประวัติไม่ดี ไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน และที่สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สินท้วมตัว สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยนี้ไม่ต้องอาศัยบุคคล และ/หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

  สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ธนาคารกรุงไทยมีวงกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ของผู้ยื่นกู้เงินง่าย โดยอยู่ในเกณฑ์วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อย วงเงินของสินเชื่อกู้ง่ายนี้จะได้รับไม่เกินห้าแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่เกิน 60 เดือน หรือ 5 ปีนั่นเอง

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ จากธนาคารออมสิน

  อีกหนึ่งตัวอย่างธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด ได้แก่ สินเชื่อจากธนาคารออมสินที่มีไว้เพื่อบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้า หรือผู้ที่ต้องการเงินก้อนหนึ่งสำหรับต่อยอดกิจการจากการกู้เงินธนาคารได้เงินจริงนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีงานทำ แต่มีหัวนักธุรกิจที่ต้องการจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นเอง ซึ่งบุคคลดังกล่าวแม้ว่าจะยังไม่มีเงินทุนก็สามารถยื่นกู้เงินง่าย สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจได้เหมือนกัน เพียงแต่ต้องอาศัยบุคคล หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ผ่านการให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือตัวย่อ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันจึงจะสามารถยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ ธนาคารออมสินมีวงกู้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่ต่ำกว่า 36 เดือน และไม่เกินสิบปีนั่นเอง

  ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

  หากพิจารณาถึงธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีประมาณ 7 สินเชื่อเงินสดที่จะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร วงเงินสูงสุดที่จะอนุมัติ ดอกเบี้ย รายได้ขั้นต่ำ
  KTC Proud วงเงินสูง 3 ล้านบาท ร้อยละ 0.93 ต่อเดือน ถึงร้อยละ 25 ต่อปี 12,000 บาท
  SCB Speedy Loan วงเงินสูง 5 ล้านบาท ร้อยละ 9.99 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  KBannk Xpress Loan วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 15 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด วงเงินสูง 5 แสนบาท ร้อยละ 25 ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท
  CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 11.99 ต่อปี 20,000 บาท
  TMB แคชทูโก วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 25 ต่อปี 20,000 บาท
  Citibank สินชื่อส่วนบุคคลซิตี้ วงเงินสูง 2 ล้านบาท ร้อยละ 13.99 – 23.99 ต่อปี 20,000 บาท

  จาดตารางด้านบน พบว่าสินเชื่อ SCB Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ และสินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการอนุมัติวงเงินสูงสุด และต่ำสุดตามลำดับ, สินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโก มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และ สินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน

  กู้เงินผ่านง่าย กู้เงินง่ายผ่านแอพออนไลน์

  สุดท้ายนี้โลกในปัจจุบันพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ของพวกเราได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลซึ่งหลากหลายสิ่ง หลากหลายสินค้า หลากหลายบริการ หลากหลายธุรกรรมสามารถกระทำได้บนโลกออนไลน์ โดยการกู้เงินง่ายผ่านแอพธนาคารก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายแห่งยุคพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) นี้เช่นกัน

  การกู้ด่วน กู้เงินผ่านแอพเงินกู้ถูกกฎหมาย การกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์ได้เงินจริงในปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินผ่านแอพ LINE BK, การกู้เงินผ่านแอพ Dolfin Money By KBank และการกู้เงินผ่านแอพสินเชื่อกู้ง่าย งเนกู้ง่าย Xpress Loan จาก K Plus ของธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น โดยแต่ละแอพกู้เงินง่ายที่มีบริการกู้เงินผ่านแอพทั้งจากแอพธนาคาร และแอพออนไลน์อื่นๆ มีรูปภาพประกอบดังนี้

  บล็อกและบท

  โอนเงินจากต่างประเทศมาไทยผ่านช่องทางไหนได้บ้าง? แนะนำวิธีโอนเงินต่างประเทศมาไทย

  โอนเงินจากต่างประเทศมาไทยอย่างไรให้เร็วที่สุด


  วิธีสมัครบัตรเครดิตออมสินออนไลน์ให้ผ่าน อยากสมัครบัตรเครดิตออมสินออนไลน์

  ปัจจุบันมีวิธีสมัครบัตรเครดิตออมสินออนไลน์ไหม? 2023


  รู้จักกับ TOT แนะนำการสมัครเน็ต TOT รวมไปถึงการอัพเดทโปรโมชั่น TOT ในปี 2023 (ล่าสุด)

  ส่องบริการที่น่าสนใจจาก TOT ในปี 2023


  ต้องการลงทะเบียน m flow แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิก m flow (อัพเดทล่าสุด)

  การลงทะเบียน m flow คืออะไรเช็คด่วน!