มาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกัน!

ในการกู้ยืมเงินแน่นอนว่าสิ่งที่เราไม่สามารถทำการหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพราะการกู้ยืมเงินนั้นผู้ให้กู้จะต้องได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่าดอกเบี้ยกู้ยืมจากผู้ขอกู้นั่นเอง และการจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมเงินก็เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือจะเป็นการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารก็ตาม และยังมีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอีกรูปแบบหนึ่งที่มักจะมีการคำนวณดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นั่นก็คือการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของแหล่งกู้เงินนอกระบบ โดยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนอกระบบมักจะเกิดการฉ้อโกงอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือภายใต้กฎหมาย ดังนั้นการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนอกระบบจึงมักมีข่าวเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แพงเป็นอย่างมากออกมาให้เราได้เห็นอยู่บ่อยๆ

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีวิธีการคิดอย่างไร?

สำหรับการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโดยปกติแล้วจะถูกคำนวณดอกเบี้ยในอัตราร้อยละต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายมักจะถูกคิดในรูปแบบนี้โดยที่แต่ละสถาบันการเงินและแต่ละธนาคารจะมีการแจ้งดอกเบี้ยกู้ยืมในข้อมูลผลิตภัณฑ์ และท่านจะสามารถทราบได้ว่าท่านต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำนวนเท่าไหร่ตามวิธีคิดคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

  1. การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบคงที่

ท่านสามารถคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ท่านจะต้องทำการชำระทั้งหมดได้โดยการนำเอา เงินต้นที่ท่านได้ทำการกู้ยืมเงิน*ดอกเบี้ยต่อปีที่ระบุในสัญญา*ระยะเวลาในการกู้ยืมเงินของท่าน เพียงแค่นี้ท่านก็จะสามารถทราบได้ว่าตลอดระยะเวลากู้ยืมเงินท่านต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งหมดเท่าไหร่

  1. การคิดเบี้ยเงินกู้ของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอก สำหรับการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบนี้ท่านสามารถดำเนินการได้โดยการนำเอาดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายที่ระบุไว้ในสัญญา*เงินต้นคงเหลือที่ท่านได้ทำการกู้ยืมมา*จำนวนวันในงวดนั้นๆ/จำนวนวันใน 1 ปี เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถทราบดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ท่านจะต้องจ่ายได้ง่ายๆ

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีกี่แบบ? มาเช็คไปพร้อมๆ กันเลย!

จากบทความก่อนหน้าท่านอาจจะพอเห็นรูปแบบของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกันไปบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะพาท่านมาดูกันว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้นมีกี่แบบกัน!

  1. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบคงที่

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยจะคงที่ตลอดอายุสัญญาที่ท่านได้ทำการสมัครเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับสถาบันการเงินนั้นๆ โดยจะไม่มีการปรับลดหรือเพิ่มขึ้นในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใดๆ ทั้งสิ้น

  1. ดอกเบี้ยกู้ยืมแบบลอยตัว

สำหรับการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงิน และธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจะมีการอัพเดทและประกาศดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในรูปแบบนี้ออกมาเป็นระยะๆ