ควรรายงานตัวว่างงานประกันสังคมตอนไหน?

สำหรับผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมที่กำลังตกงานและต้องการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมแต่ยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะทำการรายงานตัวคนว่างงานประกันสังคมตอนไหนหรือเราสามารถลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานประกันสังคมได้ภายในกี่วันหลังจากที่เราถูกเลิกจ้างนั้นในวันนี้เรามีคำตอบมาให้ท่าน โดยการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานท่านจะต้องดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากที่ท่านว่างงาน หากท่านไม่ไปรายงานตัวว่างงานท่านจะไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นท่านควรรีบดำเนินการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมหลังจากที่ท่านว่างงานทันที เพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียสิทธิในการรับเงินชดเชยว่างงานหรือท่านอาจจะดำเนินการรายงานตัวว่างงานก่อน 7 วันก็ได้เช่นกัน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ณ ขณะนี้ท่านที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและต้องรายงานตัวว่างงานประกันสังคมทางเราหวังว่าเราจะร่วมกันผ่านสถานการณ์ในช่วงนี้ไปได้ด้วยดี

ต้องจ่ายเงินสมทบกี่เดือนถึงจะรายงานตัวว่างงานประกันสังคมได้

คำถามที่ว่าเราต้องจ่ายเงินสมทบกี่เดือนถึงจะรายงานตัวว่างงานประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยได้? เราเชื่อว่าคำถามนี้ย่อมเป็นคำถามที่หลายๆ ท่านสงสัยเกี่ยวกับการรายงานตัวว่างงานอย่างแน่นอน สำหรับการแจ้งว่างงานประกันสังคมนั้นท่านจะได้รับเงินชดเชยจากการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมก็ต่อเมื่อท่านจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ท่านจึงจะสามารถทำการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานได้นั่นเอง ในกรณีที่ท่านเกิดปัญหาการรายงานตัวว่างงานไม่ได้ก็อาจจะเกิดจากการที่ท่านไม่เข้าเงื่อนไขนี้ของการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานประกันสังคมก็ได้เช่นกัน ดังนั้นหากท่านตรวจสอบเงื่อนไขในส่วนนี้แล้วว่าท่านมีการจ่ายเงินสมทบมามากกว่า 6 เดือนท่านสามารถทำการรายงานตัวคนว่างงานประกันสังคมได้เลยเพื่อที่ท่านจะได้รับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมมาใช้จ่ายยามฉุกเฉินในระหว่างที่ว่างงาน

หากทำการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้วกี่วันเราถึงจะได้เงิน?

สำหรับท่านที่ต้องการเช็คเงินรายงานตัวว่างงานหรือท่านที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนว่างงานตามวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องการทราบว่าจะได้รับเงินชดเชยรายงานตัวว่างงานประกันสังคมวันไหนนั้น ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจากการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมภายใน 5-7 วัน โดยนับจากวันที่ท่านได้ยืนยันการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงาน หรือจากการที่ท่านได้รับการอนุมัติรายงานตัวว่างงานประกันสังคม ซึ่งในระยะเวลา 5-7 วันนี้จะไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นหากท่านได้ทำการแจ้งว่างงานประกันสังคมท่านควรทำการตรวจสอบวันให้เรียบร้อยเพื่อที่ท่านจะได้รับเงินชดเชยว่างงานอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ติดช่วงวันหยุดราชการและวันเสาร์-อาทิตย์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลรายงานตัวว่างงานประกันสังคมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ที่ว่างงานสามารถดำเนินการรายงานตัวคนว่างงานประกันสังคมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น